Zakrzew

Pierwsza pisana wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1317 roku, kiedy to Zakrzew należał do Dzierżka i Ostaszy z Bejsc. Według spisu podatkowego z 1569 roku właścicielem wsi byli Jan i Wojciech Podlodowscy. Jan był synem Stanisława Podlodowskiego i szwagrem Jana Kochanowskiego z Czarnolasu. Podlodowscy byli wyróżniającym się i możnym rodem w powiecie radomskim. Ród

Zobacz więcej

Cerekiew

W pobliżu stawu znajdującego się w tej wsi znaleziono wczesnośredniowieczne grodzisko o średnicy 23 metrów. Oznacza to, że historia tej miejscowości jest bardzo stara, ale pisane ślady są młodsze. Dnia 30 XI 1317 roku książę Władysław Łokietek wydał w Krakowie dokument o przeniesieniu na prawo średzkie wsi należących do Dzierżka i Ostaszy z Bejsc herbu

Zobacz więcej

Zakrzewska Wola

Z Zakrzewem związana była Zakrzewska Wola powstała na początku XVI wieku, najpewniej z inicjatywy Podlodowskich. W tym czasie powstało w całym powiecie radomskim wiele wsi mających w nazwie Wola. Były to osady założone przez szlachtę z pobliskich wsi, a nowi mieszkańcy otrzymywali kilkuletni okres zwolnienia podatkowego, czyli wolniznę inaczej „wolę”. Wieś została włączona do dóbr

Zobacz więcej

Wacyn

Osada ta powstała w XVI wieku. Nazwa pochodzi od imienia „Wac”. Według lustracji z 1564 roku wieś należała do starostwa radomskiego. Mieszkańcy Wacyna mieli inne obowiązki, niż reszta mieszkańców wsi królewskich. Zamiast odrabiać kilkudniową pańszczyznę na polach folwarcznych, płacić czynsz i daninę, jak inne wsie królewskie, mieszkańcy tej miejscowości mieli tylko jedno zadanie: „jedno posługę

Zobacz więcej

Taczowska Wola

Początki tej wsi sięgają XV wieku. W 1415 roku w dokumentach sądowych z Sandomierza pojawia się nazwa Taczowska Wolya. Wieś została prawdopodobnie założona przez Powałę z Taczowa. Ta wzmianka informuje o podziale majątku między Powałę z Taczowa i jego brata. Wola Taczowska stała się własnością Powały. Po 1451 roku, gdy zmarł Powała z Taczowa, wieś

Zobacz więcej

Taczów

Taczów powstał w końcu XIV wieku. Pierwsze pisane wzmianki o tej wsi pochodzą z 1415 roku, ale należy przyjąć, że osada istniała już wcześniej. Jest tu pozostałość wczesnośredniowiecznego grodziska o średnicy 18 metrów, a wysokości około 5 metrów. Pisana historia wsi wiąże się z osobą Powały z Taczowa. Rycerz ten stał się jednym z bohaterów

Zobacz więcej

Nieczatów

Miejscowość ta powstała w XV wieku. Już Jan Długosz w „Liber Beneficiorum…” zamieścił krótką notatkę o wsi. W tym czasie dziedzicem był Abraham Nieczatowski.        Nazwa wsi, według językoznawców, pochodzi od staropolskiego imienia „Czat”. W 1884 roku ziemia dworska została całkowicie rozparcelowana.

Mleczków

Mleczków założyli starostowie radomscy. Była to wieś królewska. Pierwsza pisana informacja o niej pochodzi z lat 1470-1480 z kronik Jana Długosza. Nazwa pochodzi od staropolskiego imienia Mleczek, Mleczko. Dnia 29 I 1549 roku Mleczków stał się prywatną własnością szlachecką. Król Zygmunt August nadał tę wieś i kilka innych miejscowości Stanisławowi Podlodowskiemu, chcąc zyskać przychylność znanego

Zobacz więcej

Milejowice

            W 1449 roku Zbigniew Socha z Kończyc wziął w dzierżawę od Stanisława ze Smogorzowa łan ziemi w Milejowicach. Jest to pierwsza wzmianka o tej wsi. Kolejna informacja pochodzi z ksiąg Jana Długosza z lat 1470-1480. Nazwa, jaką tam zapisano, to Mylleyowycze. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia „Milej”.

Kozinki

Kozinki powstały na początku XV wieku. Stare kroniki wymieniają wieś Cozanky już w 1432 roku. Jan Długosz zapisuje nazwę jako Kozynyczky. W XVI wieku dziedzicami wsi był pochodzący z Taczowa ród Powałów. Po wojnach szwedzkich w połowie XVII wieku Kozinki były prawie zupełnie opuszczone.