Dąb szypułkowy

W parku dworskim w Zakrzewie znajduje się ponad stuletni dąb szypułkowy. Jest on uznany za pomnik przyrody i zarejestrowany w państwowym wykazie drzew i krzewów chronionych. Specjaliści ocenili jego wiek na ok. 160 lat a wysokość na ponad 25 m.

Głazy narzutowe

Na terenie gminy usytuowanych jest wiele atrakcji, także i przyrodniczych. Jednym z ciekawszych jest pomnik przyrody, różowy głaz narzutowy. Różowy granit znajduje się na terenie wsi Dąbrówka Podłężna. Nadziemna część głazu to wymiary 1,45 m wysokość i 15,4 m obwód, przy czym jest to tylko jego część widoczna, gdyż głaz jest przykrywany przez piasek nawiewany

Zobacz więcej

BOROWINA

Na terenie gminy znajduje się wiele miejsc mających duże znaczenie historyczne, jednym z nich jest właśnie Borowina. Borowina to wydma położona na prawym brzegu Radomki, na granicy wiosek Gulin i Gulinek. Jest to ciekawe miejsce ze względu na znajdujący się tam cmentarzysko pogańskie – kultury grobów kloszowych. Na wydmie znajdowano różne narzędzia krzemienne, fragmenty ceramiki

Zobacz więcej

WIATRAK

WIATRAK pochodzi z około 1850 roku. Początkowo był własnością rolnika Józefa Pałczyńskiego. Jednak urządzenia przynosiło więcej strat niż pożytku, dlatego też pan Józef sprzedał wiatrak i ziemie, na której się znajdował budynek Andrzejowi Fijałkowskiemu. Kolejnym właścicielem wiatraka był kościół w Cerekwi, który przekazał go parafianom w Dąbrówce Nagórnej. Ostatecznie kupił go pan Roman Lis i

Zobacz więcej

Młyn w Cerekwi

Historię młynu w Cerekwi zapoczątkował pan Jan Dąbrowski, który był jeszcze „młynarzem wiatracznym” i miał swój wiatrak w Goreńskiej Woli. Po ślubie zamieszkał w Cerekwi, gdzie chciał wybudować młyn, ale przed wojną nie miał na to pieniędzy. Marzenie to ziściło się dopiero w 1957 r, choć nie był to do końca młyn, lecz tylko kaszarnia

Zobacz więcej

Młyn w Gulinie

Pierwszy młyn w Gulinie dostała w posagu od rodziców babcia Bronisława i jej mąż Władysław Stańczykowski. Następnie młyn odziedziczył ich syn, Kazimierz Stańczykowski. Obecnie młynem zajmują się Stefan Stańczykowski, jego syn Andrzej oraz wnukowie. Pierwszy młyn spłonął w czasie wojny w 1914 roku. Rok później w jego miejsce zbudowano nowy. Kiedy młyn przejął Kazimierz Stańczykowski,

Zobacz więcej

Dworek w Dąbrówce Nagórnej, XIX w.

Został zbudowany przez Józefa Płacheckiego w połowie XIX wieku. W czasie I wojny światowej dworek i część ziemi kupił Jan Badowski. Gospodarstwo prosperowało dobrze aż do jego śmierci. Później majątek został rozkradziony przez źle pilnowaną służbę. Taki stan utrzymywał się także podczas II wojny światowej. Po wojnie dzierżawcą został Stanisław Szymański z Kurczowa, który uzdrowił

Zobacz więcej

Milejowice, park, XIX w.

Usytuowany jest ok. 400 m na północ od drogi wojewódzkiej 740. Na osi głównej alei znajduje się dwór. Od bramy do dworu biegnie szpaler grabowy. Zachowały się resztki parku ze starodrzewem: dębami, jesionami, kasztanowcami i wierzbami. Droga dojazdowa do dworu jest obsadzona starymi kasztanowcami i jesionami. Większość terenu parku zajmują młodniki. w sumie rośnie w parku ok. 20 gatunków drzew i krzewów. Teren parku należy do właściciela prywatnego. Dwór pochodzi z końca

Zobacz więcej

Zakrzew, park, poł. XIX w.

Park zlokalizowany jest na osi kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela, w stronę południowo zachodnią. Układ parku jest czytelny. Nie zachowała się zabudowa dworska. Znana jest jej dawna lokalizacja. Zachowały się aleje: grabowa i resztki lipowej, dwa stawy. Nie zachowała się aleja do kościoła. Do starodrzewu należą dęby, graby, lipy, kilka egzotów, w sumie ok. 30 gatunków drzew i krzewów. Park jest istotnym zbiorowiskiem ekologicznym i enklawą dla

Zobacz więcej

Jaszowice, park, 2 poł. XIX w.

Z dawnego założenia parkowego zachowały się trzy aleje: dwie grabowe i jedna lipowa. Stanowiły istotne linie podziału parku. Starodrzew parku liczy ok 100- 130 lat. Przeważają stare dęby, graby, lipy i jesiony. w sumie istnieje ok 20 gatunków drzew i krzewów. Pozostały ślady po dawnym sadzie. Nie istnieją już zabudowania dworskie. Jednakże ich lokalizacja w terenie jest znana. Właścicielem tego terenu jest osoba prywatna. Ze

Zobacz więcej