BOROWINA

Na terenie gminy znajduje się wiele miejsc mających duże znaczenie historyczne, jednym z nich jest właśnie Borowina. Borowina to wydma położona na prawym brzegu Radomki, na granicy wiosek Gulin i Gulinek. Jest to ciekawe miejsce ze względu na znajdujący się tam cmentarzysko pogańskie – kultury grobów kloszowych. Na wydmie znajdowano różne narzędzia krzemienne, fragmenty ceramiki

Zobacz więcej

WIATRAK

WIATRAK pochodzi z około 1850 roku. Początkowo był własnością rolnika Józefa Pałczyńskiego. Jednak urządzenia przynosiło więcej strat niż pożytku, dlatego też pan Józef sprzedał wiatrak i ziemie, na której się znajdował budynek Andrzejowi Fijałkowskiemu. Kolejnym właścicielem wiatraka był kościół w Cerekwi, który przekazał go parafianom w Dąbrówce Nagórnej. Ostatecznie kupił go pan Roman Lis i

Zobacz więcej

Młyn w Cerekwi

Historię młynu w Cerekwi zapoczątkował pan Jan Dąbrowski, który był jeszcze „młynarzem wiatracznym” i miał swój wiatrak w Goreńskiej Woli. Po ślubie zamieszkał w Cerekwi, gdzie chciał wybudować młyn, ale przed wojną nie miał na to pieniędzy. Marzenie to ziściło się dopiero w 1957 r, choć nie był to do końca młyn, lecz tylko kaszarnia

Zobacz więcej

Młyn w Gulinie

Pierwszy młyn w Gulinie dostała w posagu od rodziców babcia Bronisława i jej mąż Władysław Stańczykowski. Następnie młyn odziedziczył ich syn, Kazimierz Stańczykowski. Obecnie młynem zajmują się Stefan Stańczykowski, jego syn Andrzej oraz wnukowie. Pierwszy młyn spłonął w czasie wojny w 1914 roku. Rok później w jego miejsce zbudowano nowy. Kiedy młyn przejął Kazimierz Stańczykowski,

Zobacz więcej