Dąb szypułkowy

W parku dworskim w Zakrzewie znajduje się ponad stuletni dąb szypułkowy. Jest on uznany za pomnik przyrody i zarejestrowany w państwowym wykazie drzew i krzewów chronionych. Specjaliści ocenili jego wiek na ok. 160 lat a wysokość na ponad 25 m.

Głazy narzutowe

Na terenie gminy usytuowanych jest wiele atrakcji, także i przyrodniczych. Jednym z ciekawszych jest pomnik przyrody, różowy głaz narzutowy. Różowy granit znajduje się na terenie wsi Dąbrówka Podłężna. Nadziemna część głazu to wymiary 1,45 m wysokość i 15,4 m obwód, przy czym jest to tylko jego część widoczna, gdyż głaz jest przykrywany przez piasek nawiewany

Zobacz więcej