Dworek w Dąbrówce Nagórnej, XIX w.

Został zbudowany przez Józefa Płacheckiego w połowie XIX wieku. W czasie I wojny światowej dworek i część ziemi kupił Jan Badowski. Gospodarstwo prosperowało dobrze aż do jego śmierci. Później majątek został rozkradziony przez źle pilnowaną służbę. Taki stan utrzymywał się także podczas II wojny światowej. Po wojnie dzierżawcą został Stanisław Szymański z Kurczowa, który uzdrowił

Zobacz więcej

Milejowice, park, XIX w.

Usytuowany jest ok. 400 m na północ od drogi wojewódzkiej 740. Na osi głównej alei znajduje się dwór. Od bramy do dworu biegnie szpaler grabowy. Zachowały się resztki parku ze starodrzewem: dębami, jesionami, kasztanowcami i wierzbami. Droga dojazdowa do dworu jest obsadzona starymi kasztanowcami i jesionami. Większość terenu parku zajmują młodniki. w sumie rośnie w parku ok. 20 gatunków drzew i krzewów. Teren parku należy do właściciela prywatnego. Dwór pochodzi z końca

Zobacz więcej

Zakrzew, park, poł. XIX w.

Park zlokalizowany jest na osi kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela, w stronę południowo zachodnią. Układ parku jest czytelny. Nie zachowała się zabudowa dworska. Znana jest jej dawna lokalizacja. Zachowały się aleje: grabowa i resztki lipowej, dwa stawy. Nie zachowała się aleja do kościoła. Do starodrzewu należą dęby, graby, lipy, kilka egzotów, w sumie ok. 30 gatunków drzew i krzewów. Park jest istotnym zbiorowiskiem ekologicznym i enklawą dla

Zobacz więcej

Jaszowice, park, 2 poł. XIX w.

Z dawnego założenia parkowego zachowały się trzy aleje: dwie grabowe i jedna lipowa. Stanowiły istotne linie podziału parku. Starodrzew parku liczy ok 100- 130 lat. Przeważają stare dęby, graby, lipy i jesiony. w sumie istnieje ok 20 gatunków drzew i krzewów. Pozostały ślady po dawnym sadzie. Nie istnieją już zabudowania dworskie. Jednakże ich lokalizacja w terenie jest znana. Właścicielem tego terenu jest osoba prywatna. Ze

Zobacz więcej