ZESPÓŁ „ZAKRZEWIAKI”

Zespół „Zakrzewiaki” istnieje od 2008 roku. Jego członkami są uzdolnieni muzycznie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie. Biorąc udział w zajęciach tanecznych, rozwijają swoje zainteresowania. Trenują grę na instrumentach – akordeonie, flecie, klarnecie, mandolinie. Realizują projekty, w trakcie których spotykają się z zawodowymi zespołami ludowymi, biorą udział w zajęciach warsztatowych, przeprowadzanych przez profesjonalnych trenerów. Poznają

Zobacz więcej

ZESPÓŁ LUDOWY „KALINA”

Zespół Ludowy „Kalina” z Marianowic działa przy Świetlicy Wiejskiej w Zakrzewskiej Woli. Powstał w 1965 r. z inicjatywy Eugeniusza Wojtyły jako żeński zespół śpiewaczy przy orkiestrze strażackiej. Z czasem zespół usamodzielnił się, tworząc kapelę ludową. Działał z przerwami przez kolejne trzydzieści lat, odnosząc sukcesy w przeglądach zespołów ludowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W 2000 r. z inicjatywy

Zobacz więcej

Stowarzyszenie Zakrzewiaki

Stowarzyszenie Zakrzewiaki Zakrzew 58D 26-652 Zakrzew Tel. fax. 48 610-51-25 www.zakrzewiaki.w.interia.pl Stowarzyszenie działa na terenie gminy Zakrzew. Jego główne cele to wspomaganie organizacyjno-rzeczowe działalności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie oraz wspomaganie wszelkich działań zmierzających do rozwoju kultury regionu i promocji okolic gminy Zakrzew, w szczególności przez propagowanie jej walorów krajobrazowych, turystycznych, wypoczynkowych

Zobacz więcej

Stowarzyszenie Brać Sienkiewiczowska

Stowarzyszenie Brać Sienkiewiczowska Zakrzew 58 D, 26-652 Zakrzew tel. (48) 610 54 89 Stowarzyszenie powstało w 2009 roku przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie. Jego członkami są Dyrekcja oraz nauczyciele Gimnazjum. „Brać Sienkiewiczowska” to stowarzyszenie ludzi wrażliwych, rozumiejących innych, czujących potrzebę udzielenia pomocy, ludzi otwartych, o „gorących sercach”. Misją Stowarzyszenia jest bezinteresowna służba

Zobacz więcej