Dąbrówka Podłężna

Dąbrówka Podłężna powstała już w początkach XV wieku. W dokumentach kościelnych z 1439 roku wymienia się miejscowość Dambrowska Wola. Kolejne wzmianki pochodzą z kronik Jana Długosza z drugiej połowy XV wieku i tu już pada nazwa Dambrowka Podląszna. W tym czasie właścicielem wsi był Jan Starosiedlecki.

Nazwa „Podłężna” ma związek z położeniem miejscowości obok terenów podmokłych. „Podłężna” oznaczała usytuowanie wsi „pod łęgami”, czyli na łąkach w dolinie rzeki.