Golędzin

Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1395 roku. W tymże roku powstał spór dotyczący tego, kto ma pobierać dziesięcinę z tej wsi. Spór był chyba lokalnie doniosły, ponieważ na miejsce przyjechał sam dziekan kielecki, Dziersław. Dnia 28 VII 1395 roku wydał on dokument potwierdzający, że dziesięciny z tej wsi należały i będą należeć do klasztoru sieciechowskiego. Nazwę wsi wymieniono jako Golandzin. Pochodzi ona od staropolskiego imienia „Golęda”.

Golędzin był jedną z głównych osad należących do rodu Lewartów. Jan, zwany też Firlejem, żyjący w połowie XV wieku pisał się: z Nowej Cerkwi, z Krwat, z Golędzina i Dąbrowicy. Jest to przodek rodu Firlejów, czyli najpotężniejszego rodu XVI wieku w lubelskim.