Gulin

Z Gulina pochodzi ród Gulińskich herbu Janina. Pierwsze wzmianki o przedstawicielach tego rodu pochodzą z 1398 roku, kiedy to kroniki wspominają Jana z Będzin i Kaszowa, a następnie jego syna, Dersława z Gulina. Zapis ten jest jednocześnie pierwszą wzmianką o istnieniu tej wsi.

Nazwa miejscowości pochodzi od nazwy osobowej Guła, lub też od słowa „gula”, czyli gałka, narośl, guz.

Pod koniec XVIII wieku powstała, związana z Gulinem, wieś Kozia Wola.

Na początku XX wieku grunty folwarczne zostały rozparcelowane, a na miejscu dawnego folwarku powstała wieś o nazwie Gulin Nowy-Kolonia. Istniała też w okresie międzywojennym osada o nazwie Gulin-Młyn licząca tylko 1 dom i 6 mieszkańców. W okresie międzywojennym właścicielką młyna była Bronisława Stańczykowska.