Gulinek

Gulinek pierwotnie nazywał się Wolą Gulińską. Powstał na początku XVI wieku, a wieś założyli Gulińscy z pobliskiego Gulina. Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1529 roku z kościelnych spisów podatkowych. Nazwa nawiązuje do wsi Gulin, a człon „Wola” oznaczał, że mieszkańcy wsi po jej założeniu byli przez jakiś czas zwolnieni z danin (wolnizna).

W XVIII wieku Gulinek wszedł w posiadanie rodziny Kochanowskich z Zakrzewa. Majątek włączono do ich dóbr zakrzewskich. Pierwszym dziedzicem Gulinka z rodu Kochanowskich był Mikołaj Kochanowski. Co ciekawe nie była to samodzielna wieś, jak większość w tej okolicy, ale folwark dworski. W początkach XIX wieku Kochanowscy wydzierżawili folwark Maciejowi Wietrzykowskiemu.

W połowie XIX wieku Kochanowscy sprzedali Gulinek Wolskim. W roku 1864 Wolscy rozparcelowali folwark między mieszkańców tej osady.