Janiszew

Ta miejscowość ma XV-wieczny rodowód. W 1418 roku w starych kronikach sądowych odnajdujemy nazwę Ianissow. Historycy utożsamiają ten zapis z wsią Janiszew. Nazwa bierze początek od imienia „Jan” lub „Janisz”.

Kolejna wzmianka pochodzi z 1442 roku. Wieś zapisano wtedy jako Janyszow. Również Jan Długosz w „Liber Beneficiorum…” zrobił krótką notatkę na temat tej miejscowości (Jasyschow), z której wywodził się ród Janiszewskich herbu Półkoza. Był to ród spokrewniony z rycerzami z Gutanowa i Jedlni. Z tego rodu wywodzili się Gutanowscy oraz Jedleńscy, z których Mikołaj zasłużył się założeniem Jedlińska w początkach XVI wieku.

W 1508 roku podczas spisu podatkowego nazwę zapisywano już jako Janysow. Wieś należała do gminy wiejskiej Radom.