Jaszowice

W 1395 roku, gdy ustalano, do kogo należą dziesięciny z Golędzina, świadkiem był pewien rycerz z Jaszowic (de Jassowicze). Jest to pierwsza wzmianka o tej miejscowości w kronikach. Nazwa wsi pochodzi od imienia „Jasz”. Możliwe, że wieś założyli rycerze z Mazowsza, z miejscowości Jaszew. Adam Boniecki w „Herbarzu Polskim” łączy rody z Jaszewa na Mazowszu i z Jaszowic w powiecie radomskim. Pieczętowali się herbem Owada lub Ślepowron.

Kolejna wzmianka o wsi pochodzi z 1406 roku, kiedy dziekan kielecki zaświadczał rozdziały majątków. Tu również wymienia się rycerza z Jaszowic (de Jasschowicze).

W czasie I wojny światowej folwark i wieś Jaszowice uległy pożarowi. Uratowały się tylko dwór i spichlerz. Po wojnie majątek nie mógł się podnieść z upadku i dlatego ówczesny właściciel sprzedał część ziemi. W 1941 roku to Niemcy przejęli majątek pod swój zarząd. W 1945 roku folwark Jaszowice został rozparcelowany, a dwór rozebrany.