Milejowice

            W 1449 roku Zbigniew Socha z Kończyc wziął w dzierżawę od Stanisława ze Smogorzowa łan ziemi w Milejowicach. Jest to pierwsza wzmianka o tej wsi. Kolejna informacja pochodzi z ksiąg Jana Długosza z lat 1470-1480. Nazwa, jaką tam zapisano, to Mylleyowycze. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia „Milej”.