Mleczków

Mleczków założyli starostowie radomscy. Była to wieś królewska. Pierwsza pisana informacja o niej pochodzi z lat 1470-1480 z kronik Jana Długosza. Nazwa pochodzi od staropolskiego imienia Mleczek, Mleczko.

Dnia 29 I 1549 roku Mleczków stał się prywatną własnością szlachecką. Król Zygmunt August nadał tę wieś i kilka innych miejscowości Stanisławowi Podlodowskiemu, chcąc zyskać przychylność znanego mówcy sejmowego przed zbliżającym się sejmem.

W 1564 roku komisja królewska zlustrowała wieś Mleczków, traktując ją jeszcze jako wieś królewską. Według tej lustracji we wsi mieszkało 10 kmieci, a każdy z nich uprawiał łan ziemi. Była to więc bogata wieś. Każdy z kmieci płacił po 24 grosze podatku. Oddawali też zwyczajowe daniny w postaci owsa, pszenicy, żyta, jaj i kur. We wsi były trzy karczmy. Mieszkańcy Mleczkowa zobowiązani byli do pracy na polach folwarcznych w czasie żniw i sianokosów. Mieli też obowiązek oddania całego wołu wtedy, gdy przez wieś przejeżdżał orszak królewski.

            Na początku XX wieku ziemię folwarczną w Mleczkowie rozparcelowano, a największą jej część kupił pan Pudzianowski.