Nieczatów

Miejscowość ta powstała w XV wieku. Już Jan Długosz w „Liber Beneficiorum…” zamieścił krótką notatkę o wsi. W tym czasie dziedzicem był Abraham Nieczatowski.        Nazwa wsi, według językoznawców, pochodzi od staropolskiego imienia „Czat”.

W 1884 roku ziemia dworska została całkowicie rozparcelowana.