Taczowska Wola

Początki tej wsi sięgają XV wieku. W 1415 roku w dokumentach sądowych z Sandomierza pojawia się nazwa Taczowska Wolya. Wieś została prawdopodobnie założona przez Powałę z Taczowa. Ta wzmianka informuje o podziale majątku między Powałę z Taczowa i jego brata. Wola Taczowska stała się własnością Powały. Po 1451 roku, gdy zmarł Powała z Taczowa, wieś przeszła na jego spadkobierców.

W drugiej połowie XV wieku należała do Mszczuja Powały i liczyła 8 łanów uprawnej ziemi. Przez kolejne setki lat Wola Taczowska wchodziła w skład dóbr Taczów i dzieliła losy tej właśnie wsi.