Wacyn

Osada ta powstała w XVI wieku. Nazwa pochodzi od imienia „Wac”. Według lustracji z 1564 roku wieś należała do starostwa radomskiego. Mieszkańcy Wacyna mieli inne obowiązki, niż reszta mieszkańców wsi królewskich. Zamiast odrabiać kilkudniową pańszczyznę na polach folwarcznych, płacić czynsz i daninę, jak inne wsie królewskie, mieszkańcy tej miejscowości mieli tylko jedno zadanie: „jedno posługę do zamku, z listy jechać, gdzie trzeba powinni”.

Tak więc mieszkańcy tej wsi byli zobowiązani do specjalnych zadań ze strony władz starostwa radomskiego. W każdej chwili mogli zostać wezwani do zamku, aby wyjechać z listem do innej wsi lub innego miasta. W tamtych czasach chłopi nie przemieszczali się poza obręb swojej wsi. Często przeżyli całe życie w jednej wiosce, a jedyne, co zobaczyli, to jarmark w pobliskim miasteczku. Inaczej było z mieszkańcami Wacyna. Można się domyślać, że dzięki istniejącemu od pokoleń obowiązkowi noszenia listów byli bardziej „obyci w świecie” niż inni.

Według lustracji z 1661 roku wieś liczyła 6 kmieci. Cały czas dzięki dawnym przywilejom nie była ona obciążona daninami i powinnościami. Każdy kmieć zobowiązany był przekazywać na rzecz starosty po dwie kury rocznie. Inne obowiązki mieszkańców to posługi na rzecz zamku.

Mieszczanie radomscy skarżyli się lustratorom, że bywają przymuszani do pracy na polach folwarku wacyńskiego. Wiąże się to zapewne z tym, że mieszkańcy wsi pracowali na zamku i brakowało rąk do pracy w tej wsi.

Kolejna lustracja z 1789 roku informuje, że wieś zamieszkiwało 11 kmieci. Płacili po 12 groszy czynszu. Zmieniły się obowiązki kmieci z Wacyna: już nie pracowali na zamku radomskim, ale odbywali normalną pańszczyznę na polach folwarcznych po 3 dni w tygodniu.

W 1795 roku Wacyn jako własność królewska przeszedł na wyłączność państwa austriackiego. W 1809 roku dobra rządowe przejął skarb Księstwa Warszawskiego, a w 1815 roku właścicielem stała się Komisja Skarbu Królestwa Polskiego. Chłopi z tej wsi byli chłopami „rządowymi”. Taki wsie miały z reguły lepsze warunki egzystencji niż wsie prywatne. Nie było uciążliwych obciążeń i danin.

W 1864 roku utworzono gminę wiejską Radom z siedzibą urzędu w Radomiu. Gmina obejmowała wsie wokół Radomia. W skład gminy wszedł też Wacyn. W okresie międzywojennym Wacyn nadal należał do gminy Radom.