Zakrzew

Internet Assets sp. z o.o.

Pierwsza pisana wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1317 roku, kiedy to Zakrzew należał do Dzierżka i Ostaszy z Bejsc.

Według spisu podatkowego z 1569 roku właścicielem wsi byli Jan i Wojciech Podlodowscy. Jan był synem Stanisława Podlodowskiego i szwagrem Jana Kochanowskiego z Czarnolasu. Podlodowscy byli wyróżniającym się i możnym rodem w powiecie radomskim. Ród szlachecki z Przytyka był znanym zwolennikiem kalwinizmu. Jako, że Podlodowscy byli kollatorami, czyli opiekunami kościoła w Zakrzewie, zamienili go na zbór. Według kronik kościelnych Jan Podlodowski w plebani zakrzewskiej umieścił swojego łowczego z ptaszarnią.

Przejęcie kościoła przez protestantów wiązało się z upadkiem szkolnictwa parafialnego. Podczas wizytacji biskupiej w 1570 roku napisano, że „nie ma szkoły ani chłopców”.

W 1612 roku powstał kolejny drewniany kościół w Zakrzewie na miejscu starego. Podlodowscy w tym czasie powrócili na łono Kościoła. Grzegorz miał córkę Annę, którą wydał za Mikołaja Kochanowskiego. W posagu Anna otrzymała dobra zakrzewskie. Podlodowscy i Kochanowscy często wchodzili ze sobą w związki małżeńskie.

W 1898 roku dobra zakrzewskie nabyła rodzina Herniczków. Jan Herniczek (1884-1953) był osobą bardzo religijną. Za swoje zasługi na polu utrwalania wiary katolickiej otrzymał od nuncjusza papieskiego order św. Jerzego.

 

Galeria foto