Zakrzewska Wola

Z Zakrzewem związana była Zakrzewska Wola powstała na początku XVI wieku, najpewniej z inicjatywy Podlodowskich. W tym czasie powstało w całym powiecie radomskim wiele wsi mających w nazwie Wola. Były to osady założone przez szlachtę z pobliskich wsi, a nowi mieszkańcy otrzymywali kilkuletni okres zwolnienia podatkowego, czyli wolniznę inaczej „wolę”. Wieś została włączona do dóbr zakrzewskich i przez setki lat miała tych samych właścicieli co Zakrzew.

            W końcu XIX wieku istniał tu jeszcze folwark szlachecki liczący 975 mórg. Folwark obejmował Zakrzewską Wolę i Stefanów. Jednak najpóźniej w 1919 roku folwark został rozparcelowany, a na jego miejscu powstała osada Zakrzewska Wola. W tym samym czasie wydzielono z Zakrzewskiej Woli wieś Marianowice.