MUZEUM POŻARNICTWA W DĄBRÓWCE PODŁĘŻNEJ

Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej powstało przy Ochotniczej Straży Pożarnej 8 listopada 2014 roku z szacunku dla historii i w dowód uznania za ciężką pracę strażaków z gminy Zakrzew. Inicjatorem budowy Muzeum Pożarnictwa był wójt gminy Zakrzew Sławomir Białkowski oraz Prezes Stowarzyszenia OSP w Dąbrówce Podłeżnej Krzysztof Grzyb.

W Muzeum zobaczyć można kolekcję starych samochodów przeciwpożarowy, starodawnych gaśnic czy zdjęć ilustrujących historię pożarnictwa. Zgromadzone eksponaty muzealne pochodzą ze zbiorów własnych OSP, od Wójta Sławomira Białkowskiego oraz druha Dariusza Niewczasa. Za muzeum znajduje się imponująca wieża widokowa, z której widać panoramę terenów nad Radomką.

Muzeum zostało wyposażone w prezentację multimedialną dla dzieci i młodzieży, za pomocą której mogą oni w atrakcyjny sposób zdobyć wiedzę na temat zagrożeń pożarem i nauczyć się, jak w takim wypadku reagować.

Na terenie muzeum znajduje się również plac zabaw dla dzieci, które po zwiedzaniu mogą aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu.

 

Celem muzeum jest:

*gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym;

*informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów;

*upowszechnianie podstawowych wartości historii nauki i kultury polskiego pożarnictwa, ruchu strażackiego, społecznego i zawodowego oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów;

* kształtowanie wartości poznawczych i estetycznych wśród młodzieży i starszego pokolenia.

 

Dla zwiedzających:

 

Muzeum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 12-15. Wstęp dla zwiedzających jest bezpłatny. W dni wolne od pracy Muzeum jest czynne wyłącznie na zamówienie grup wycieczkowych lub w czasie ważnych uroczystości gminnych.