TRASY ROWEROWE

Gmina Zakrzew położona jest na równinie radomskiej w dorzeczu rzeki Radomki. Drogi biegną przez płaskie tereny i zachwycające krajobrazy, co sprzyja wycieczką rowerowym. Z myślą o rowerzystach na terenie gminy powstało kilka szlaków rowerowych. Najpopularniejszą ścieżką rowerową jest trasa nad zbiornik domaniowski położony w sąsiedniej gminie Wolanów.