PRZEGLĄD ZESPOŁÓW I KAPEL LUDOWYCH

Od 2006 roku przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie corocznie odbywa się Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych. Pomysłodawcą imprezy był proboszcz ks. Roman Adamczyk. W trakcie przeglądu, który rozpoczynany jest mszą w miejscowym kościele, prezentowane są pieśni religijne i obrzędowe. Celem przedsięwzięcia jest krzewienie zwyczajów i obrzędów ludowych oraz integracja społeczności lokalnej.