Cerekiew, kościół parafialny pw. św. Stanisława Bpa, 1929 r.

Pierwszy drewniany kościół parafialny istniał już w 1326 r. W 1 poł. XVI w. wzniesiono kościół murowany z fundacji Mikołaja Dzika wojskiego radomskiego. w XVIII w. został zniszczony i ograbiony przez wojska szwedzkie. Do roku 1899 kościół na nowo został urządzony, odremontowany i przywrócony do kultu religijnego. Obecny kościół budowany był w latach 1929-1936 wg projektu Stefana Szyllera, staraniem ks. dr. Adama Popkiewicza. W roku 1945 ostrzał artyleryjski uszkodził wyniosłą i piękną wieżę kościoła oraz nawę boczną z witrażami. Po wojnie rozpoczęto odbudowę kościoła. Po wojnie kościół odnowiono. Prezbiterium zostało pokryte malarstwem prawdopodobnie Rosena, dalsza część kościoła to malarstwo nowsze. Kościół jest murowany z cegły, eklektyczny (elementy neobaroku i renesansu oraz gotyku).