Zakrzew, dzwonnica przykościelna, 1900 r.

Ciekawym obiektem jest zabytkowa dzwonnica z 1900 roku, nieużytkowana od końca XX wieku. Budynek został wzniesiony w 1900 roku staraniem Ks. Kacpra Zielonki – ówczesnego proboszcza, z okazji roku jubileuszowego. Zostały zawieszone dwa dzwony. Stylem nawiązuje do barokowej bryły pobliskiego kościoła. W 2004 roku zmieniono funkcję budynku, przeniesiono dzwony do nowej, stalowej dzwonnicy, a wewnątrz starej utworzono kaplicę przedpogrzebową.