BOROWINA

Na terenie gminy znajduje się wiele miejsc mających duże znaczenie historyczne, jednym z nich jest właśnie Borowina. Borowina to wydma położona na prawym brzegu Radomki, na granicy wiosek Gulin i Gulinek. Jest to ciekawe miejsce ze względu na znajdujący się tam cmentarzysko pogańskie – kultury grobów kloszowych. Na wydmie znajdowano różne narzędzia krzemienne, fragmenty ceramiki oraz całe naczynia. Ne jej terenie oraz w okolicy pobliskich wiosek przeprowadzono badania powierzchniowe, które przyniosły informacje o licznych stanowiskach archeologicznych.