WIATRAK

WIATRAK pochodzi z około 1850 roku. Początkowo był własnością rolnika Józefa Pałczyńskiego. Jednak urządzenia przynosiło więcej strat niż pożytku, dlatego też pan Józef sprzedał wiatrak i ziemie, na której się znajdował budynek Andrzejowi Fijałkowskiemu. Kolejnym właścicielem wiatraka był kościół w Cerekwi, który przekazał go parafianom w Dąbrówce Nagórnej. Ostatecznie kupił go pan Roman Lis i przeniósł na teren swojej posiadłości w Dąbrówce Nagórnej 29. Właściciel zaniechał eksploatacji wiatraka podczas II wojny światowej. Ruiny wiatraka można zobaczyć na terenie majątku pana Lisa. Dla mieszkańców Dąbrówki jest on zabytkiem.