Dąb szypułkowy

W parku dworskim w Zakrzewie znajduje się ponad stuletni dąb szypułkowy. Jest on uznany za pomnik przyrody i zarejestrowany w państwowym wykazie drzew i krzewów chronionych. Specjaliści ocenili jego wiek na ok. 160 lat a wysokość na ponad 25 m.