Dworek w Dąbrówce Nagórnej, XIX w.

Został zbudowany przez Józefa Płacheckiego w połowie XIX wieku. W czasie I wojny światowej dworek i część ziemi kupił Jan Badowski. Gospodarstwo prosperowało dobrze aż do jego śmierci. Później majątek został rozkradziony przez źle pilnowaną służbę. Taki stan utrzymywał się także podczas II wojny światowej. Po wojnie dzierżawcą został Stanisław Szymański z Kurczowa, który uzdrowił gospodarstwo. Jednak sam dworek był zdewastowany. W 1955 r. właścicielka Joanna Badowska sprzedała posiadłość Arturowi Łubie, który zaczął odnawiać dworek. Jego syn Andrzej postanowił dokończyć prace związane z odrestaurowaniem dworku.

Ciekawostką jest, iż w latach 1831 – 1839 roku, w dworku mieszkał, wraz z rodziną, Dionizy Czachowski – dyktator uczestnik w Powstaniu Listopadowym.