Milejowice, park, XIX w.

Usytuowany jest ok. 400 m na północ od drogi wojewódzkiej 740. Na osi głównej alei znajduje się dwór. Od bramy do dworu biegnie szpaler grabowy. Zachowały się resztki parku ze starodrzewem: dębami, jesionami, kasztanowcami i wierzbami. Droga dojazdowa do dworu jest obsadzona starymi kasztanowcami i jesionami. Większość terenu parku zajmują młodniki. w sumie rośnie w parku ok. 20 gatunków drzew i krzewów. Teren parku należy do właściciela prywatnego.

Dwór pochodzi z końca XIX w lub z początku XX w. Milejowice od czasu bitwy pod Grunwaldem należały do Powały z Taczowa, po rodzinie Powałów kolejnymi właścicielami były rodziny szlacheckie z Ukrainy. Ostatnim właścicielem majątku i dworu był Napoleon Strzębosz. Po II wojnie światowej dwór przejęły Zakłady Mięsne w Radomiu.