Stowarzyszenie Zakrzewiaki

Stowarzyszenie Zakrzewiaki

Zakrzew 58D

26-652 Zakrzew

Tel. fax. 48 610-51-25

www.zakrzewiaki.w.interia.pl

Stowarzyszenie działa na terenie gminy Zakrzew. Jego główne cele to wspomaganie organizacyjno-rzeczowe działalności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie oraz wspomaganie wszelkich działań zmierzających do rozwoju kultury regionu i promocji okolic gminy Zakrzew, w szczególności przez propagowanie jej walorów krajobrazowych, turystycznych, wypoczynkowych i folklorystyczno-kulturalnych

Zakrzewiaki podejmują również działania związane z edukacją, promocją nauczania języków obcych wśród młodzieży i osób dorosłych, szerzenie oświaty zdrowotnej i ekologicznej, realizacją działań związana z wspomaganiem rozwoju sportu i krzewienia kultury fizycznej.

Stowarzyszenie realizowało szereg projektów edukacyjnych skierowanych do najmłodszych mieszkańców gminy Zakrzew w ramach współpracy z gminą Zakrzew, Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki”, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz z Nidzicką Fundacją Rozwoju Nida.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

AGATA BRANDYS prezes

ANNA BORYSIUKwiceprezes

MAŁGORZATA SŁOWIK – sekretarz

TERESA SZCZEPANIK – skarbnik

EWA BARTEL – członek zarządu