ZESPÓŁ LUDOWY „KALINA”

Zespół Ludowy „Kalina” z Marianowic działa przy Świetlicy Wiejskiej w Zakrzewskiej Woli. Powstał w 1965 r. z inicjatywy Eugeniusza Wojtyły jako żeński zespół śpiewaczy przy orkiestrze strażackiej. Z czasem zespół usamodzielnił się, tworząc kapelę ludową. Działał z przerwami przez kolejne trzydzieści lat, odnosząc sukcesy w przeglądach zespołów ludowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

W 2000 r. z inicjatywy Wójta Gminy Zakrzew Sławomira Białkowskiego i proboszcza Romana Adamczyka został reaktywowany. Zakupiono stroje ludowe: szerokie wełniane spodnie i spódnice, barwne pasiaste fartuchy, ozdobne gorsety, czapki maciejówki. Stroje są odwzorowaniem ubiorów ludowych noszonych na terenie Mazowsza przed laty.

Członkami zespołu są mieszkańcy naszej gminy. To, co ich łączy, to zamiłowanie do śpiewu. Występują na festynach, festiwalach, dożynkach, jarmarkach. Biorą udział w regionalnych konkursach muzyki ludowej, w których nierzadko są wyróżniani.