ZESPÓŁ „ZAKRZEWIAKI”

Zespół „Zakrzewiaki” istnieje od 2008 roku. Jego członkami są uzdolnieni muzycznie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie. Biorąc udział w zajęciach tanecznych, rozwijają swoje zainteresowania. Trenują grę na instrumentach – akordeonie, flecie, klarnecie, mandolinie.

Realizują projekty, w trakcie których spotykają się z zawodowymi zespołami ludowymi, biorą udział w zajęciach warsztatowych, przeprowadzanych przez profesjonalnych trenerów. Poznają i rozpowszechniają wiedzę o kulturze ludowej przez przedstawianie zapomnianych zwyczajów ludowych.

Odnoszą duże sukcesy w konkursach dla dziecięcych zespołów ludowych.

Są prawdziwą dumą naszej gminy.