Jan Herniczek

h. Kotwicz, ur. 13 lipca 1866 roku w Jedlance koło Iłży, dziedzic majątku Zakrzew prawdopodobnie od 1893 roku. Pan Jan wraz ze swoim synem Tadeuszem przyczynili się do powstania Ochotniczej Straży Ogniowej w 1919 roku. Jan Herniczek zajmował się też literaturą. Spod jego pióra wyszło wiele utworów poetyckich a także jeden wydany w całości dramat, pt. „Za winy ojców’.