Jan Skalik

prof. zw. dr hab. inż. ekspert w dziedzinie ekonomii. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Urodzony w czasie niemieckiej okupacji w 1943 roku. W młodości mieszkał w Milejowicach, a obecnie we Wrocławiu. Jest absolwentem szkoły podstawowej w Cerekwi. 18 czerwca 2011 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Stanisława. Inne odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka Zasłużonego dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia; Złota Odznaka PTE i Złota Odznaka Budowniczego Legnicko–Głogowskiego Okręgu Miedziowego; indywidualna nagroda Ministra za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych; wielokrotnie nagroda Rektora za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo–badawczej oraz kształcenie kadr naukowych. Wydał liczne publikacje w dziedzinie ekonomii i zarządzania oraz 10 książek, w tym książkę opowiadająca o jego życiu prywatnym i publicznym, pt. „Podróże w przeszłość”.