Józef Baćmaga

urodzony 12 lutego 1888 roku w Gulinku w rodzinie chłopskiej. Polityk, rolnik i działacz samorządowy. Członek PSL PIAST w latach 1921–1927 oraz klubu parlamentarnego BBWR. Poseł II kadencji na Sejm II Rzeczypospolitej w latach 1928–1930. W trakcie pełnienia mandatu poselskiego był równocześnie wójtem Gminy Zakrzew. W 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej, założył spółdzielnię – „Samopomoc Chłopską” i stanął na jej czele, należał także do AK. Pomagał partyzantom zaopatrując ich w broń i wyposażenie wojskowe. 7 sierpnia 1944 roku Józef oraz jego córka Zofia zostali aresztowani i najprawdopodobniej krótko potem rozstrzelani przez żandarmerię niemiecką. Nikt nie wie, gdzie jest ich miejsce pochówku.