Konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń  na paliwo stałe

Do 14 grudnia 2023 trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń  na paliwo stałe – między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno.

Więcej informacji o tych konsultacjach znajdziecie Państwo na stronie: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13687-Efektywnosc-energetyczna-wymogi-dotyczace-ekoprojektu-dla-miejscowych-ogrzewaczy-pomieszczen-na-paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl

Głos w konsultacjach można poddać do 14 grudnia 2023. Zapraszamy do wzięcia udziału.

Montaż wodomierzy radiowych

W ramach zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja sieci wodociągowej” trwa montaż wodomierzy radiowych. Montaż zbliża się do półmetka. Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość i współpracę.

Wodomierz radiowy

XI HUBERTUS W GULINIE

W dniu 28 października 2023 roku w stajni „Carino” w Gulinie odbył się XI Hubertus – święto jeźdźców, myśliwych i leśników. Spotkaniu ponad 50 jeźdźców z różnych części kraju, zaproszonym gościom oraz mieszkańcom gminy, patronował św. Hubert. Oprócz tradycyjnej gonitwy za lisem uczestnicy wydarzenia prezentowali biegi i pokazy kawaleryjskie oraz historyczną inscenizację potyczki żołnierskiej. Pogoń za lisem odbyła się w dwóch kategoriach wiekowych a zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe puchary. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników jeździectwa i wydarzeń historycznych a całość zakończyła się wspólną biesiadą.

Happening „Stop przemocy i alkoholizmowi”

            W dniu 19.10.2023 r. już po raz drugi odbył się happening pod hasłem: „Stop przemocy i alkoholizmowi”. W akcji uczestniczyli uczniowie i przedstawiciele szkół podstawowych z terenu gminy Zakrzew, którzy podczas przemarszu rozdawali kierowcom ulotki z informacjami, jak reagować na przemoc i alkoholizm w swoim otoczeniu. Na zakończenie uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat walki z przemocą i alkoholizmem, którą zaprezentowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Happening miał na celu propagowanie prawidłowych wzorców, uwrażliwienie społeczności na problem przemocy w rodzinie.

W ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy w dniu  02.10.2023r., mieszkańcy naszej gminy mogli również skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów (psychologa, pedagoga, radcy prawnego, terapeuty, dzielnicowego oraz pracownika socjalnego).

Organizatorami happeningu byli: Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Zakrzewie.

Gmina Zakrzew z dofinansowaniem z NFOŚiGW

W ramach współpracy z NFOŚiGW, Gmina Zakrzew będzie realizować przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie PSZOK wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przewidziana została przebudowa placu składowego, budowa garażu dwustanowiskowego, budowa wiaty na sprzęt porządkowy, budowa ogrodzeń terenu, utwardzeń terenu, montaż urządzenia technicznego wagi samochodowej na placu utwardzonym.

Czytaj dalej Gmina Zakrzew z dofinansowaniem z NFOŚiGW